Hvordan kan jeg tjene penger mens jeg oppholder meg i Cebu eller på Filippinene forøvrig?

Filippinene er ett av de billigste stedene i verden som samtidig har et trivielt klima i kombinasjon med relativ trygg og stabil politisk situasjon (med unntak av deler av Mindanao) og muligheter for et vestlig levesett. Visum reglene er også enkle for utlendinger som ønsker å bosette seg i landet og man kan faktisk bli boende i opptil 3 år uten å forlate landet på et turistvisum med fornyelse hver andre måned. 

Alt ligger med andre ord til rette for nordmenn som ønsker seg et langtidsopphold på Filippinene og kanskje flytte dit for godt. Uansett hvor billig og bra det hele er så vil det økonomiske spørsmålet til tross for det lave prisnivået før eller siden komme på banen, så sant man ikke sitter på en betydelig formue som man kan "spise av eller bruke av avkastningen. Dette er noe som gjelder de færreste og da melder spørsmålet seg fort, hvordan skaffe seg inntekt mens man befinner seg på Filippinene?

Trygd

Faktisk så er faste trygdeytelser fra Norge mens du bor på Filippinene noe av det beste og sikreste du kan basere deg på i forhold til å ha en fast og stabil inntekt. Nå er det imidlertid slik at du mister mange typer trygdeytelser når du flytter ut fra Norge og EØS land men ikke alle typene. Uføretrygd og alderspensjon er to vanlige trygdeytelser som mange mottar og som er langsiktig og stabil. Selv som minstepensjonist kan du leve et svært godt liv på Filippinene noe som lokalbefolkningen vil betegne som et luksusliv, selv om vi kanskje ikke vil trekke det så langt sett fra et Norsk synspunkt.

Utleie av bolig i Norge

Dersom du eier helt eller delvis nedbetalt bolig i Norge som er relativ lett å leie ut så kan inntekter fra utleie av denne muligens være tilstrekkelig til å leve et godt liv på Filippinene. Nedsiden med dette er at det kan oppstå problemer i forbindelse med administrasjonene av utleien spesielt ved oppsigelse, nødvendig vedlikehold, manglende betaling av husleie og lignende. Du bør enten ha en oppegående person, som du stoler på, som kan hjelpe deg med dette hjemme i Norge eller du må være forberedt på å åtte reise hjem til Norge innimellom for å ordne opp i slike forhold. Nå er det jo slik at de fleste velger å ta en tur hjem til Norge fra tid til annen slik at dette ikke trenger å bli et problem men er verdt å tenke på.Husk også at leieinntekter er skattepliktige i Norge når du ikke selv bor i boligen.

Jobb på Filippinene

Siden Lønnsnivået på Filippinene er svært lavt i kombinasjon med lange arbeidsdager så er det generelt sett lite attraktivt å skaffe seg en normal jobb på Filippinene. Det byr også på utfordringer i forhold til arbeidstillatelse og du kan i enkelte tilfeller utsette deg for fare ved å ta jobber fra lokalbefolkningen. Dersom du ønsker å jobbe på Filippinene er det beste å gjøre en avtale med et Norsk firma om en slags hjemmekontorordning mens du oppholder deg på Filippinene. Stadig flere arbeidsoppgaver kan utføres uavhengig av hvor i verden man befinner seg. Ved å ha en Norsk arbeidsgiver vil kan du også belage deg på et Norsk lønnsnivå som er til de grader betydelig høyere enn på Filippinene.

Tjene penger på internett

Internett gir stadig flere inntektsmuligheter for personer som oppholder seg i lavkostland. Siden du heller ikke trenger så mange tusenlappene for å klare deg på Filippinene så kan dette være en god nok løsning, ikke minst hvis du kombinerer den med trygd eller utleie av bolig hjemme i Norge. Det er en del personer fra vestlige land som tjener greie penger på å opprette sin egen Youtube kanal som dreier seg om deres liv på Filippinene og diverse prakstisk informasjon. For å lese mer om å tjene penger online anbefaler vi ekstrainntekt.org.

Husk å tenke på skatt og arbeidstillatelse

Husk at dersom du jobber på Filippinene så oppstår det problemstillinger vedrørende skattespørsmål og arbeidstillatelse. De fleste som jobber online lar dette gå via skattekanaler i sitt opprinnelige hjemland uten å oppgi noe til Filippinske myndigheter. Vi skal ikke gå inn på problemstillinger vedrørende dette ytterligere her oppfordrer deg absolutt til å sette deg inn i relevante problemstillinger vedrørende disse problemstillingene. Du ønsker ikke å ende opp i et Filippinsk fengsel for å si det slik. Dersom du for eksempel lager din egen Youtube kanal om ditt liv på Filippinene så blir det veldig gjennomsiktig hva du holder på med hvis myndighetene skulle fange interesse for din virksomhet.