Når du er på Filippinene virker det som om det aller mest er lov og selv om det ikke er lov så er det ingen som bryr seg om du bryter loven. Dette er nok noe de aller fleste har som en oppfatning, spesielt dem som kun har vært på kortere besøk i landet. Men er det egentlig så enkelt?

I denne artikkelen vil vi fokusere på diverse problemer du kan havne i både ved å komme på kanten med lover og regler og andre problemer du kan havne i fordi du ikke har satt deg inn i hvordan kulturen og stedet du befinner deg på fungerer.

16 praktiske opplysninger om lover og regler, samt problemer du ikke bør havne i på Filippinene:

 1. Du kan ikke skille deg på Filipinene. Det er faktisk ikke mulig å skille seg på Filippinene slik vi kjenner det i vesten. Det finnes noen muligheter for å få et ekteskap annullert, men hovedregelen er at når du er gift er dette for resten av livet. Du kan riktignok skille deg hjemme i Norge, men så lenge du befinner deg på Filippinene regnes du som gift med den aktuelle personen.
 2. Det er ulovlig å ha et seksuelt forhold til ei gift kvinne eller mann. Dette gjelder selv om kvinnen og mannen med har vært med har vært fra hverandre i mange år og den ene har innledet et nytt forhold og funnet en ny familie. Du kan havne i fengsel for dette og er ikke noe man bør ta lett på selv om mange aldri opplever problemer. Dersom gift person overrasker sin mann/ kone i sengen under seksuelt samvær med en annen person, så vil denne personen sannsynligvis ikke bli straffet nevneverdig dersom hen dreper den eller dem der og da.
 3. Det er ulovlig å ha seksuell omgang med personer under 18 år. Det er ulovlig og kan medføre lang fengselsstraff dersom du blir tatt for å ha seksuell omgang med en person under 18 år. Dette gjelder også aldersgruppen 16-18 år hvis du er mer enn 10 år eldre en personen selv. Dersom foreldrene tar dere på fersk gjerning, og dere ikke er lovlig gift, og de dreper deg vil de sannsynligvis unngå særlig straff selv om sexen er frivillig.
 4. En voksen mann som ikke er Filippinsk statsborger, har ikke lov til å være alene i et hotellrom med et barn under 12 år som ikke er hans eget barn. Pedofili mellom vestlige menn og Filippinske barn har vært et stort problem. På grunn av dette har myndighetene innført et strengt regime for å få bukt med dette svineriet. Ved å innføre et slikt totalforbud er det ikke nødvendig å ta gjerningsmannen på fersk gjerning for å kunne straffe han. Man risikerer svært strenge straffer dersom man blir tatt for dette, selv om det ikke er noe som helst seksuelt motiv. Man bør derfor aldri ta på seg å passe andres barn eller la nabobarna komme inn til deg selv om man kun har gode intensjoner.
 5. Aldri bli full på en bar hvor resten av klientellet er Filippinske. Dette gjelder ikke minst dersom du lett blir ufin eller kranglete når du blir full. Det er mange eksempler på at vestlige menn har blitt kraftig banket opp og i enkelte tilfeller blitt drept fordi de har blitt oppfattet som uhøflige og kranglete på slike steder. Alle vil typisk gå mot deg og du kan ikke forvente deg at noen tar ditt parti.
 6. Du kan bli nektet å reise ut av landet. Dersom du har noe utestående med Filippinske myndigheter eller er under etterforskning for noe, så kan du bli nektet å reise ut av landet. Det samme gjelder dersom du har oversittet visumet ditt og ikke har penger til å betale gebyrene som påløper ved dette.
 7. Din Filippinske kjæreste og hennes barn kan bli nektet å reise ut av landet med deg. Hensikten med dette er å beskytte kvinner og barn mot såkalt trafficking, seksuelt misbruk, slavelignende arbeid og andre former for misbruk. Du bør derfor alltid beregne derfor veldig god tid ved slik utreise da det er normalt med avhør lignende intervjuer før disse får tillatelse til å reise ut av landet. Dette er heller ikke noe som kan avklares på forhånd og blir et naturlig stressmoment ved utreise.
 8. Du kan bli stoppet i tollen og få beslaglagt dyr bagasje eller risikere å måtte betale toll for dette. Det er faktisk et veldig lite beløp du som utlending har lov til å ta med deg inn til Filippinene, og bagasje som regnes utover det som er naturlig å ha med seg på reisen kan bli krevd fortollet. Så lenge dette imidlertid ikke bærer preg av å være ment for videresalg er dette noe som sjeldent praktiseres og er mer et sovende lovverk.
 9. Du kan ikke eie land på Filippinene. Utlendinger kan ikke eie land på Filippinene. Det er lov å eie bolig, men den må stå på leid land. Det vil si at du kan eie boligen, men ikke tomten den står på. Det er også regler for hvor lange slike kontrakter kan vare og hvor boligen deretter gjerne blir overtatt av tomteeier hvis leieavtalen ikke fornyes. Det eneste utlendinger kan eie er condo (andelsleilighet) i bygg hvor under 40% av leilighetene er eid av utlendinger. En praktisk måte mange vestlige som er gift med en filippinsk dame eller mann, er å la disse stå som eier av boligen slik at de kan på på egen eid tomt i egen bolig. Dette er imidlertid ikke risikofritt fordi du overlater alle dine rettigheter til den som står som eier, som på sin side kan selge boligen og beholde alle pengene selv. Mange vestlige, spesielt vestlige menn som er gift med yngre damer, har brent seg stygt på dette.
 10. Utlendinger har ikke lov til å eie våpen på Filippinene. Det er relativt lett å få tak i våpen på Filippinene, men utlendinger har ikke lov til å eie eller bruke dette. Mange liker å ha en pistol liggende trygt hjemme som et sikkerhetstiltak, spesielt dersom de bor i litt ekstra utrygge områder, men dette har utlendinger ikke lov til.
 11. Ikke skryt av hvor rik du er eller «flash» dyre eiendeler. Du kan like godt be om å bli ranet.
 12. Ikke kjøpt ferdigstekt kjøtt på gaten uten at du ser det tas av grillen. Det er populært å kjøpe mat på gaten, gjerne i form av grillspyd og lignende fra små gateutsalg, men det er lett å få magetrøbbel av dette og det kan bli alvorlig. Pass på at du ikke kjøper gammelt kjøtt eller kjøtt som har ligget ferdigstekt lenge. Sørg alltid for at det tas rett av grillen før du spiser det og om nødvendig be dem varme det godt opp igjen på grillen selv om det allerede er ferdigstekt.
 13. Ikke la deg friste til å starte business på Filippinene. Hvis du starter business på Filippinene, blir du fort et mål misunnelse og konkurranse. Du vil også oppleve at myndighetene er ute etter deg på en helt annen måte og «tar» deg på ting lokale forretningsdrivende slipper unna med. Det er generelt lite penger på å selge varer og tjenester til lokalbefolkningen da de er generelt fattige og dermed har lite penger og bruke, samt at priser er lave og marginer små. Det er vanskelig å lykkes. Mange har mistet sparepengene sine ved å satse på noe som fremstår som et suksessprosjekt med vestlige øyne, men har tapt alt på grunn av misunnelse, byråkrati, mafialignende tilstander og manglende midler hos kundegruppen. Det å få tak i lojale og dyktige ansatte er en stor utfordring i seg selv.
 14. Vær ekstremt forsiktig med personer som vil utnytte deg i forbindelse med dating. Dette er et problem som kan begynne allerede før du reiser til Filippinene og du driver med nettdating. Mange er ute etter penger og dersom de begynner å be om penger til sin syke mor eller lignende bør alle røde flagg lyse. Beskytt deg selv, også etter at du har datet en person i en lengre periode. Noen har et langt tidsperspektiv da de mener at gevinsten blir større.
 15. Alle former for prostitusjon er ulovlig på Filippinene. Ikke la deg lure av at dette fremstår som lovlig i såkalte Redlight områder som Angeles City. Det er også en risiko for at du kjøper sex av en mindreårig, og selv om du ikke vet at personen var mindreårig blir du straffet hardt likevel. Ikke vær en grisete sexturist.
 16. Du kan bli holdt som gissel på sykehuset. Dersom du havner på sykehus på Filippinene og ikke kan betale for deg, så kan du risikere å bli holdt igjen på sykehuset frem til regningen er betalt. Pass derfor alltid på å ha en god og gyldig reiseforsikring eller annen form for helseforsikring dersom du er fastboende der.

Vi tar forbehold om at det er feil i ovenstående opplysninger og/ eller at lovene kan endre seg. Ikke alle lover og regler praktisere i stor grad, men det er likevel greit å være klar over dem.  Vær spesielt oppmerksom på at alt som kan tolkes som trafficking og pedofili slås hardt ned på siden dette tidligere har vært et stort problem med utenlandske menn på Filippinene. Budskapet er enkelt, ikke vær en gris!

Husk at mange har forhold til gifte kvinner og har hatt det i flere år uten problemer. Det betyr imidlertid ikke at plutselig kan mannen hun er gift med endrer holdningen sin til dette. I det mannen finner ut at du er rik i deres øyne, kan du fort bli gjenstand for utpressing hvor du trues med politianmeldelse dersom du ikke betaler dem. Dette kan bli veldig vanskelig jo mer bundet du er i forholdet og kanskje også har fått barn med damen som er gift.

Ikke la deg overtale til at ting går greit fordi andre ikke opplever problemer med å gjøre noe som er ulovlig. Det gjør det ikke mer lovlig, akkurat som at det ikke er lov å snylte på skatten i Norge selv om mage gjør det. Hvis du blir tatt kan du få store problemer.